Verantwoordelijke SCK•CEN bibliotheek en archief

494
2018-08-31
Permanent
Centre for Education and Knowledge Management

Job description

1.Een visie uitwerken voor de optimalisatie van de SCK•CEN bibliotheekwerking en het archief, volgens de noden op niveau van de onderzoeker en de organisatie.

• Een plan van aanpak uitwerken om de evolutie en ontwikkeling van een klassieke, gedrukte bibliotheek naar een online informatiecentrum te optimaliseren;
• Vervolledigen/opstarten van systematische archivering: methodieken vastleggen en implementatie uitvoeren en opvolgen;
• Voorlopen op tendensen, risico’s, opportuniteiten, de evolutie van de wetgeving, …;
• De objectieven en projecten van de bibliotheek en het archief bepalen, evenals de KPIs;
• Een connectie maken met algemeen beheer van kennis en data&informatie op SCK•CEN.

2.Verantwoordelijkheid nemen voor het operationele beheer.

• Aansturen en ondersteunen van de (2) bibliotheekmedewerkers in hun dagelijkse taken;
• Het beheren van de collectie tijdschriften en aanvullingswerken/standing orders: proactief onderzoeken van de gebruikersbehoeften, controleren van de doeltreffendheid van de lopende abonnementen, organiseren en opzetten van e-journals, beheren van online tijdschriften via interfaces zoals bijvoorbeeld Linkresolver, en opvolgen van databanken zoals Web of Science, Scopus, ScienceDirect, …;
• Het beheren van bestellingen: opvragen van documentatie/offertes en voeren van onderhandelingen met de leveranciers om de beste prijs en voorwaarden te bekomen, opvolgen/controleren van de leveringen;
• Het beheren en bewaken van het budget: controleren van de facturen, inschatten van de noodzaak en opportuniteit van aankopen en verlengingen, onderhandelen, beheren en opvolgen van grote jaarcontracten, aanmaken van purchase orders en jaarbestellingen;
• Het verder digitaliseren van de collectie en het bibliotheekarchief;
• Informatievoorziening via schriftelijke en mondelinge communicatie (lessen, presentaties) over de bibliotheek en archiefwerking aan de medewerkers en leidinggevenden op SCK•CEN;
• Optimalisatie van onze ‘Research Output’ database (ROMa) en connectie maken met een ‘Institutional Repository’.

3.Innovatie, netwerken en pro-actief ontwikkelen van projecten.

• De ontwikkelingen in de sector en het vakgebied nauwlettend en kritisch opvolgen en contacten leggen en onderhouden met externe organisaties;
• Deelname aan internationale meetings en werkgroepen relevant voor de thema’s waarin de SCK•CEN bibliotheek actief wil zijn;
• Benchmarken met gelijkaardige onderzoeksinstellingen;
• Plaatsen van deze activiteiten in het grotere geheel van kennisbeheer en kennisoverdracht op SCK•CEN.

Required qualifications

• Beschikt over een Master diploma;
• Heeft nuttige professionele ervaring in het veld;
• Is georganiseerd en gestructureerd;
• Is samenwerkings-en servicegericht;
• Is enthousiast, open en leergierig;
• Is communicatief, spreekt vlot Nederlands en Engels en heeft een goede kennis van het Frans;
• Beheerst de courante informaticatools (MS office) en werkt graag en goed met databases;
• Heeft ervaring met budgetbeheer (SAP)

 


Contact

Should you have any questions, please contact

Stessens Annik
+32 (0)14 33 25 81