Wetenschappelijke publicaties

Als studiecentrum stimuleert het SCK•CEN zijn onderzoeksmedewerkers om publicaties te schrijven voor wetenschappelijke tijdschriften, doctoraten te ondersteunen, gespecialiseerde bijdragen te leveren aan conferenties, overheidsrapporten uit te werken … Verder maken we op vraag van onze klanten gerichte onderzoeksrapporten.

Interesse in onze wetenschappelijke publicaties?

Ontdek ze hier

Andere publicaties

Meer algemene publicaties over het SCK•CEN en onze activiteiten vindt u in de mediatheek