Senior onderzoeksmedewerker preklinische studies - radiobiologie

460
2018-08-31
Onbepaald
Radiobiologie

Functiebeschrijving

Het Studiecentrum voor Kernenergie, SCK•CEN, heeft 60 jaar ervaring in fundamenteel en toegepast onderzoek op het gebied van vreedzame toepassingen van radioactiviteit. Als CRO voor radiofarmaceutische diensten in ontwikkeling verbinden wij ons ertoe om uitstekend onderzoek en diensten aan onze klanten te bieden. Bovendien bieden wij uitstekende opleidings- en loopbaanontwikkelingsmogelijkheden, en stimuleren wij groei binnen ons getalenteerde personeelsbestand.

Wij hebben een vacature in ons preklinisch monitoring programma voor een ervaren preklinische onderzoeksmedewerker bij ons team Radiobiologie.

Wij bieden u een unieke kans om deel uit te maken van een progressieve en groeiende CRO op het gebied van radiofarmaceutica. Uw werk zal gewijd zijn aan het opzetten en coördineren van de preklinische programma's op in-vitro en in-vivo niveau. Opleiding en ontwikkeling zullen u worden aangeboden om vooruitgang te boeken in uw loopbaan. De Eenheid Radiobiologie van de SCK•CEN biedt een dynamische omgeving die u in staat zal stellen om uw huidige vaardigheden en ervaring verder te ontwikkelen.
 
U zult meer bepaald de volgende verantwoordelijkheden hebben:

 • Actief meewerken aan de ontwikkeling van de preklinische programma's in een nieuwe radioactieve faciliteit binnen de Eenheid Radiobiologie die gewijd is aan in-vitro- en in-vivo onderzoek en CRO-activiteiten
 • Ontwikkelen van toxicologische strategieën en belangrijke veiligheidscriteria voor ontwikkelingsprogramma's voor geneesmiddelen om de voortgang van elk programma in de verschillende stadia te ondersteunen, met inbegrip van "Go/No Go"-beslissingen ter voorbereiding van de IMPD-documentatie die vereist is voor de goedkeuring van klinische proeven
 • Zorgen voor passend(e) en tijdig(e) ontwerp, initiatie, uitvoering en rapportering van preklinische studies (onderzoek en GLP)
 • De preklinische veiligheidsbeoordelingsfunctie vertegenwoordigen bij ontwikkelingsteams en het ontwerp en de implementatie van preklinische programma's  ondersteunen
 • Ervoor zorgen dat de vereisten van het preklinisch onderzoeksprotocol in overeenstemming zijn met de toepasselijke wettelijke en ethische richtlijnen en normen
 • De preklinische protocollen voorbereiden en voorstellen aan de ethische commissie en aan de commissie voor dierenwelzijn
 • Helpen bij het identificeren en aanwerven van geschikte consultanten waar nodig

Vereiste kwalificaties

 • MSc, PhD, MD of gelijkwaardig in toxicologie, pathologie of (radio)farmacologie (farmacokinetica, farmacodynamica)
 • Uitstekende kennis van goede laboratoriumpraktijken (GLP) en relevante beroepservaring op het gebied van de uitvoering van preklinische onderzoeken in het algemeen
 • Ervaring met het implementeren van nieuwe preklinische procedures alsook routinematig en monitoring
 • Meer dan 5 jaar ervaring op het gebied van toxicologie en/of pathologie bij de ontwikkeling van farmaceutische/biotechnologische geneesmiddelen
 • Sterke belangstelling voor onderzoek en de capaciteit om teams te vormen, erin samen te werken en te leiden om wetenschappelijke problemen aan te pakken
 • Het vermogen om meerdere prioriteiten te beheren in verschillende preklinische studies in een multidisciplinaire omgeving
 • Ervaring in interactie met de gezondheidsautoriteiten
 • Kennis op het gebied van radiofarmaceutica is een pluspunt
 • Uitstekende interpersoonlijke en organisatorische vaardigheden
 • Uitstekende communicatie-, organisatie- en leiderschapsvaardigheden met het vermogen om zowel zelfstandig als in een multidisciplinair team te werken
 • Vloeiend in het Engels. Kennis van het Nederlands of Frans is een troef.

Gelieve ermee rekening te houden dat het SCK•CEN gedurende 3 weken gesloten is tijdens de zomerperiode. De selectie zal ten vroegste plaatsvinden in september 2018.


Contact

Indien u vragen heeft, contacteer

Craninx An-Sofie
+32 (0)14 33 25 84